Leden 2008


Prosííím posielajte mi hlásky sem ,som v SONB

31. ledna 2008 v 22:36 | Jiyuu-chan |  Súťaž o najlepší blog !!!
Prosim posielajte mi hlaský sem prihlasila som sa do SONB, ale len keď sa Vám páči :-).....:::::TUUUUU:::::.....
Môj nick Jiyuu-chan

Rie Fu - Life is Like a Boat

31. ledna 2008 v 13:54 | Jiyuu-chan |  MUSIC(vsetko)
No dnes som dala tento song na imeem.com tak ho dám aj sem bo ho mááám veľmi rada je to ending v anime Bleach - Rie Fu - Life is Like a Boat .
Dúfam sa Vám bude pačiť. veď napište komentík .

Odaptovala som si chibikov u LeHIKy

31. ledna 2008 v 12:25 | Jiyuu-chan |  Diplomi pre mňa
a diplomííík

Smutnáááááá som :-(

30. ledna 2008 v 22:56 | Jiyuu-chan |  Kecy Jiyuu 自由
Pred pár minutami som dostala spravu že byvalá spolužiačka ,tj zo základky spáchala somovraždu v pondelok.
Je to velmi smutnéééé poznala som ju dlhšie ako 12 rokov .
Nikdy by som nepovedla že zrovna ona spachá somovraždu .V sobotu je s ňou rozlúčka . Je to strašnééééééé, prečo tak maldý ľudia musia niečo taketeto spraviť.
Nechám tu jeden song je to Itou Kanako - Kanashimi no Mukou
Preeeeeeeeeečččččoooooooo si to spavila
Ospravedlňujem sa Vám že som to sem dala ale musela som , gomen .

Dobrý link na videa

30. ledna 2008 v 13:38 | Jiyuu-chan |  Kecy Jiyuu 自由
livevideo
Fakt dobrý link , sú tam anime , music a ine :-)

Navstevnost za tyden 21.1.2008 - 27.1.2008

28. ledna 2008 v 18:15 | Jiyuu-chan |  Návštevnosť
 Navstevnost za minuly tyden (21.1.2008 - 27.1.2008
) je:
Pondeli: 197
Utery: 159
Streda: 185
Ctvrtek: 165
Patek: 221
Sobota: 268
Nedele: 193

Celkem: 1388

Chatííík :-)

28. ledna 2008 v 16:17 | Jiyuu-chan |  CHATÍÍK

Spriatelenec č 23

28. ledna 2008 v 12:26 | Jiyuu-chan |  SPRIATELENÉ BLOGY A STRÁNKY
Link
niki-chan
fakt pekný blog o anime j-music ale aj j-filmoch


Gactk -Returner (text po česky)

28. ledna 2008 v 12:20 | Jiyuu-chan |  Gackt 神威 楽斗

Returner Zdroj :Gackt ( Gakuto )

(Navrátilec)

Samota mne dìsila
zatímco mìsíc objímal nebe
Hledal jsem Tì v slzách a køièel jsem,
protože jsem nebyl schopen Tì zahlédnout
Odrážející se v tvých oèích
jsem se smál
Nemùžeme se znovu setkat
s úsmìvem
Stále køièím v temnotì...
Nevidím Tì- jsi tak daleko
Obejmi mne tìsnì,
už upadám...
Pokud se mùžeme ještì
nìkdy více potkat tøeba jen ve snu,
tehdy nech mne, prosím,
navìky usnout
Obejmi mne tìsnì,
už upadám...
Probouzím se ze sna
a ten mizí
Tvùj úsmìv a hlas, které miluji
jen pohasínají
Ale setkáme se znovu
díky slibu, co jsme si dali
Láska se lehce rozlévá a vlídnost mne obklopuje
Prosím, nech mne navìky spát
Nevidím Tì,
já Tì nevidím...
Tento song zbožňujem

Gackt - Kimi ga Oikaketa Yume (text po český )

28. ledna 2008 v 12:17 | Jiyuu-chan |  Gackt 神威 楽斗

Kimi ga Oikaketa Yume

(Sny, po kterých toužíš)

Zdroj :Gackt ( Gakuto )

Zdál se mi sen, povìdomý
V nìm jsme se objímali
A ve své samotì se sblížili.
"Co je nám nejdražší?"
Prozøeme až pøíliš pozdì.
Vzpomínky na minulé jsou však stále jasné.
Když doženeš své trápení až k slzám
Pak budu ti zpívat dokud tvá tváø nebude zas suchá.
Pokud stojíš o svùj sen,
Neboj se bolesti.
V tìch dlouhých nocích já stále tu jsem,
Držím tì.
Nebuï smutná
A usmìj se.
Ten úsmìv nadevšechny je.
Na všechno si vzpomínám.
"Vìènost není dána nám."
V oèích zraèí se ti neštìstí,
Lidé kolem mne, vidíš, mizí
Jeden po druhém.
"Kdo by øídil auto bez brzd?"
Šeptáš tiše.
Se sklopenýma oèima stojíš si za svým.
Pøitáhnu tì k sobì a budu držet,
Pevnì.
Pokud chceš si svùj sen splnit,
Nesmíš vìšet hlavu, slzy ronit.
V tìch bdìlých nocích já stále tu jsem,
Dokud neusneš.
Nestyï se
A usmìj se
Ten úsmìv nadevšechny je.
Tehdy mluvili jsme o svých snech,
Však to co bylo, nemùžeme vrátit dnes.
Pokud stojíš o svùj sen,
Neboj se bolesti.
V tìch dlouhých nocích já stále tu jsem,
Držím tì.
Nebuï smutná
A usmìj se.
Ten úsmìv nadevšechny je.
Pokud chceš si svùj sen splnit,
Nesmíš vìšet hlavu, slzy ronit.
V tìch bdìlých nocích já stále tu jsem,
Dokud neusneš.
Nestyï se
A usmìj se
Ten úsmìv nadevšechny je.
Ukaž mi ten úsmìv…

Gackt -Todokanai ai to shitteiru no ni osaekirezu ni aishitsuzuketa( text po český )

28. ledna 2008 v 12:14 | Jiyuu-chan |  Gackt 神威 楽斗

Todokanai ai to shitteiru no ni osaekirezu ni aishitsuzuketa

Ty dny, které jsem s Tebou strávil byly jako sladký sen,
Myslel jsem, že je nikdy neztratím, ale…
Nejsem ten, který se odráží v Tvých oèích,
se svìšenou hlavou nejsem schopen Ti nic øíci
I když vím, že tì má láska nikdy nezasáhne,
Nepøestanu Tì milovat, jsem bez kontroly.
Chtìl bych tì vzít do náruèí ještì jednou
Nenechat Tì jít znovu
Dotýkal ses mì lehce, možná trochu stydlivì,
Ve váhavém svìtle mezi stromy nejsi
teï víc, jak prchavé letní teplo
Teï mì høeje teplo, které jsi zanechal v mém srdci
Høeje mì, i když vím, že se nikdy nevrátí…
I když vím, že tì má láska nikdy nezasáhne,
Nepøestanu Tì milovat, jsem bez kontroly.
Jen kdybych Tì zde potkal ještì jednou,
nenechal bych Tì jít
Nikdy nezapomenu Tvùj úsmìv,
Vydržím volat Tvé jméno dokud mi mùj hlas bude staèit…
I když vím, že tì má láska nikdy nezasáhne,
Nepøestanu Tì milovat, jsem bez kontroly.
Chtìl bych tì vzít do náruèí ještì jednou
Nenechat Tì jít znovu
Nenechám Tì jít

Bože ako ja ho žerem

Gackt - Last song ( text po český )

28. ledna 2008 v 12:09 | Jiyuu-chan |  Gackt 神威 楽斗
Posledná pesnička
Pokraèoval jsem v toulání bez cíle.
Jen obarvuji vzduch na bílo svými slabými vzdechy
V prchavosti mìnících se roèních období,
mé slzy se prolévají bezdùvodnì.
"Stále tì miluji…"
Bolest, která stéká dolù, se mìní v èistý bílý sníh.
Vzhlížel jsem k nebi.
Když tì mé pøání dostihne, než tohle tìlo zmizí:
Drž mì ještì jednou pevnì.
Neschopni pochopit jeden druhého, tolikrát jsem tì zranil,
i tak jsi potom byla nìžná.
Nikdy nebudu schopen dodržet svùj slib,
vyøezaný v prstenu, jenž jsi mi dala z rozmaru.
"Stále si pamatuji…"
Vzpomínky se vzdalují, ale jsou vždy pøíliš jasné.
Chtìl jsem s tebou být déle.
Nikdy tì znovu neuvidím, ale vždy jsi byla na mé stranì podporujíc mì.
Nijak se nemìò, prosím.
Nedokážu vymazat ty poslední slzy, jenž jsi mi ukázala.
I když zmizím s tímhle bílým snìhem,
budu vždy kvést v tvém srdci.
Nezapomeò to teplo, když jsem se pøiblížili k sobì a drželi jeden druhého,
i když miluješ nìkoho jiného.
Chci upadnout do hlubokého spánku,
nikdy nenechajíc odejít zvuk tvého hlasu, když jsi na mì naposledy promluvila.
Bolest, která stéká dolù, se mìní v èistý bílý sníh.
Vzhlížel jsem k nebi.
Když tì mé pøání dostihne, než tohle tìlo zmizí:
Drž mì ještì jednou pevnì.
"Drž mì ještì jednou pevnì…"

Gackt- Vanilla (text po česky)

28. ledna 2008 v 12:00 | Jiyuu-chan |  Gackt 神威 楽斗
zdroj :Gackt ( Gakuto )
Preklad :
Vanilla
Jsi poctivý moralista
Obtahuješ mì svým krásným prstem
Já jsem čistý terorista
Tvé myšlenky povstávají jako revoluce
Specialista svázaný romancí
Použilas své dlouhé nehty na mì
Egoista, který chce potrdit lásku
Chci se probíjet dál, dokud nejsem uvnitř
Držíš si odstup
ah… Předtím než ztratím sebe
Je OK milovat, taky? V chvìjící se noci
Je dobré, když je to víc hloubìji
Jako tyhle témìø šílené rty,
co jsou použity k rozpuštìní nás obou
Jsem tvoje Vanilla
Bože!
"...jsi tak patetický" Jsi chladný jak plast
Se žhavými pohledy jako ekolog,
tyhle žhavé polibky jsou dráždivé
Tvá deformující se tváø je
ah Prosím, nech mì zùstat mnou
Je OK milovat, taky? V chvìjící se noci
Je dobré, když je to víc rychleji
Ty témìø bolestivì vlhké rty
Zde již není více slov
Ty a já nejsme žhavá láska
ah Když uvítáme vice rán ah Noci se možná zastaví
ah Rozptýlení na nebi ah Bílé kvìty nás obklopí
Je OK milovat, taky? V chvìjící se noci
Je dobré, když "jsem vidìl ohon"
Je to témìø trapné
Upadl jsem pro tebe
parta vidí zaprášená kolena
Chci potøebovat. Ne svést!!
Je OK milovat, taky? V chvìjící se noci
Je to dobré, když je tì víc
Jako tyhle témìø šílené boky,
co jsou použity k rozpuštìní nás obou
Jsi...má...majitelka
Bože to je song ehm vrrr :-)

Air Gear - Akito Wanijima video

28. ledna 2008 v 10:52 | Jiyuu-chan |  Air Gear
Akito Wanijima moja naj postavička z tohot anime :-D
loool ja ho proste žerem ,tošku shounen ai nevadííííí Agito temna stránka Akita

Bleskovka č. 14

28. ledna 2008 v 8:14 | Jiyuu-chan |  Bleskovky
1. Kto to je ??
2. Z ahého anime je ??
3.Páči sa Vám tento song ?? a napíšte kolky to bol hlások
4. Pls hlásni te pre mňa (suťaž o naj blog) .....:::::TUUUUU:::::.....
súťaž o naj celebritu(Gackt)som číslo 4 .....:::::TUUUUU:::::.....
a napíšte kolky to bol hlások
5.Čo chcete na diplom ??

YAOI manga na stiahnutie !!!!!!

28. ledna 2008 v 7:59 | Jiyuu-chan |  YAOI やおい
LOOOL konečne som niečo take našla , tak kto zobžnňuje Yaoi ako ja tak to odporúčam a naopak ktorý to nemajú v láske tak nech tento članok nevnimajú loool :-D
Yaoi manga

Dobrý link Manga

26. ledna 2008 v 17:23 | Jiyuu-chan |  Kecy Jiyuu 自由
vnmanga
Loool , tak toto je fakt dobrý link odtialto si ťaham skoro všetky mangy :-D